ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

เราสรุปมาให้เป็น 3 อย่างง่ายๆ

Easy Company Icon

เพิ่มความน่าเชื่อถือ

เพิ่มความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้าของคุณด้วยการจดทะเบียนบริษัท อีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่สบายใจที่จะชำระเงินหาบัญชีในนามบริษัทมากกว่าบัญชีนามบุคคล

Easy Company Icon

ลดภาระภาษี

การทำบัญชีในนามบริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าเช่า ค่าต้นทุนสินค้า หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ มากหักลดจากรายรับ ในขณะที่การทำบัญชีส่วนบุคคลไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้เราเสียภาษีน้อยลง

Easy Company Icon

จำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทจำกัดมีภาระความรับผิดชอบไม่เกินทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นการจำกัดความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นให้แยกส่วนออกมาจากการทำธุรกิจ

เริ่มจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์

ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1

Easy Company Icon

เตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆที่จำเป็น

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือชื่อบริษัทและทุนจดทะเบียน

2

Easy Company Icon

กรอกข้อมูลการจดทะเบียน

EasyCompany ช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มที่แสนวุ่นวายกว่า 20 หน้า มาเป็นขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้ภายในไม่กี่นาที

3

Easy Company Icon

เซ็นเอกสารและให้เราจัดการขั้นตอนที่เหลือ

คุณแค่เซ็นเอกสารต่างๆเท่าที่จำเป็น ชำระเงินค่าธรรมเนียม และ EasyCompany เราจะจัดการขั้นตอนต่างๆที่เหลือให้คุณเอง

Our services

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

Founders' Agreement

NDA

สัญญาจ้างงาน

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 1,499 บาท

1,499 บาท

Easy Company Icon

ให้เราช่วยกรอกแบบฟอร์มให้

เลือกแผนนี้หากคุณ

EasyCompany ช่วยกรอกแบบฟอร์มกว่า 20 หน้าให้

คุณสามารถพิมพ์ฟอร์มออกมาเพื่อนำไปยื่นด้วยตนเองที่ DBD ที่ใกล้คุณ

3,999 บาท

Easy Company Icon

ให้เราช่วยจดทะเบียนให้

เลือกแผนนี้หากคุณ

EasyCompany ช่วยกรอกแบบฟอร์มกว่า 20 หน้าให้

EasyCompany ช่วยดำเนินการเรื่องจดทะเบียนให้ทั้งหมด

4,999 บาท

Easy Company Icon

ให้เราเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณ

เลือกแผนนี้หากคุณ

EasyCompany ช่วยกรอกแบบฟอร์มกว่า 20 หน้าให้

EasyCompany ช่วยดำเนินการเรื่องจดทะเบียนให้ทั้งหมด

มีทีมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆตลอดการดำเนินการผ่าน Line หรือ โทรศัพท์